Lịch khai giảng

  20/06/2015

 

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12/2015
STT CHỦ ĐỀ KHAI GIẢNG THỜI LƯỢNG
(buổi)
NGÀY HỌC THỜI GIAN ĐĂNG KÝ
Sáng Chiều
1 Sinh viên thành đạt với Hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp 12, 19/12 2 Thứ 7  08h30 - 11h30   13h30 - 16h30   
2 Kỹ năng đi phỏng vấn tuyển dụng

7, 9, 11

14, 16, 18

21, 23, 25

5 Thứ 2, 4, 6  08h30 - 11h30     
3 Kỹ năng đi phỏng vấn tuyển dụng nghề Tiếp viên Hàng không 7, 14, 21, 28/12 8 Các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6  08h30 - 11h30 
 
 
4 Kỹ năng làm chủ hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp nơi công sở

5, 26/12 

 

2

Thứ 7

hàng tuần

08h30-11h30 13h30 - 16h30
 

 

Bình luận