9 KỸ NĂNG MỀM ĐƯỢC NHÀ TUYỂN DỤNG ĐÁNH GIÁ CAO

  01/08/2015    Lượt xem : 4036

Kỹ năng mềm là những kỹ năng thuộc về con người, không mang tính chuyên môn, không thể sờ nắm, không phải là kỹ năng cá tính đặc biệt. Ngược lại là những kỹ năng “cứng” thường xuất hiện trên CV của bạn