Giới thiệu về Trung tâm đào tạo Kỹ năng mềm Habits

  25/09/2014    Lượt xem : 8458

Ngày nay, cùng với tốc độ phát triển ngày càng cao của xã hội thì con người ngày càng chú trọng đến việc làm thế nào đó để hoàn thiện, phát triển bản thân, nâng tầm chất lượng của cuộc sống