Kỹ Năng Mềm - Kỹ Năng Quản Lý Cảm Xúc

  04/12/2015    Lượt xem : 6569

Nằm trong bộ " kỹ năng mềm " - cũng nhiều kỹ năng quan trọng khác cho cuộc sống .Kỹ năng nhận thức cảm xúc là khả năng nhận dạng cảm xúc, Hiểu được những tác động của bản thân ra bên ngoài, điều khiển được tâm trạng, hành động trạng thái của bản thân tro