Kỹ Năng Mềm là gì ?

  06/12/2015    Lượt xem : 4047

Kỹ năng mềm (soft skills) là thuật ngữ dùng để chỉ các kĩ năng quan trọng trong cuộc sống của con người như : kỹ năng sống, lãnh đạo, làm việc theo nhóm..

Học Kỹ Năng Mềm ở đâu ?

  25/09/2015    Lượt xem : 1985

Có một sự thật cực kỳ đáng buồn hiện nay là " 90% sinh viên sau khi ra trường thiếu kỹ năng mềm " Dẫu vẫn biết bằng cấp là quan trọng nhưng kinh nghiệm và kỹ năng sống mới thực sự là yếu tố quyết định cho sự phát triển