Kỹ Năng Mềm Quyết định 80% Sự Thành Bại Trong Kinh Doanh

  01/11/2015    Lượt xem : 7543

Hãy tưởng tưởng : Bạn có một hợp đồng béo bở với khách hàng, bạn có những yêu tố tốt để khách hàng chú ý đến bạn nhưng bạn lại không có đủ " Kỹ Năng Mềm cần thiết " dẫn đến bạn không thành công , bạn không thuyết phục được khách hành.....