Kỹ Năng Mềm Cho Học Sinh, Sinh Viên

  03/11/2015    Lượt xem : 12235

Vì Thiếu Những Kỹ Năng mềm cần thiết phần lớn sinh viên hiện nay đang không đáp ứng được như cầu học tập cơ bản.....

Kỹ Năng Mềm Quyết định 80% Sự Thành Bại Trong Kinh Doanh

  01/11/2015    Lượt xem : 9627

Hãy tưởng tưởng : Bạn có một hợp đồng béo bở với khách hàng, bạn có những yêu tố tốt để khách hàng chú ý đến bạn nhưng bạn lại không có đủ " Kỹ Năng Mềm cần thiết " dẫn đến bạn không thành công , bạn không thuyết phục được khách hành.....

Lịch khai giảng

  20/06/2015    Lượt xem : 8555

HABITS không ngừng nỗ lực để đảm bảo rằng mọi chương trình tư vấn, đào tạo của mình đều mang tính thực tế, hướng tới chất lượng cao nhất có thể, thông qua tinh thần và thái độ làm việc, phục vụ nhiệt tình, tận tâm của toàn bộ cán bộ nhân viên và giảng viê

Học Kỹ Năng Mềm ở đâu ?

  25/09/2015    Lượt xem : 2369

Có một sự thật cực kỳ đáng buồn hiện nay là " 90% sinh viên sau khi ra trường thiếu kỹ năng mềm " Dẫu vẫn biết bằng cấp là quan trọng nhưng kinh nghiệm và kỹ năng sống mới thực sự là yếu tố quyết định cho sự phát triển

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :