KỸ NĂNG TẠO DỰNG HÌNH ẢNH CHUYÊN NGHIỆP CHO SINH VIÊN THÀNH ĐẠT

  01/07/2015    Lượt xem : 9681

Trong thời buổi hiện nay xây dựng hình ảnh cá nhân cho Sinh Viên Sắp ra Trường là điều không thể thiếu. Ngoài Hành trang là kiến thức, kỹ năng thì Kỹ Năng xây dựng hình ảnh cá nhân sẽ giúp bạn truyền bá và khẳng định giá trị con người...